Na upit odvjetnika "A", treba li strana pravna osoba koja tužbom i ovrhom ostvaruje naplatu značajnih financijskih sredstava od hrvatske pravne osobe ishoditi osobni identifikacijski broj, u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.), obveznici osobnog identifikacijskog broja (u nastavku: OIB), kojima se OIB određuje i dodjeljuje, jesu: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Prema odredbi članka 5. stavka 2. Zakona o osobnom identifikacijskom broju korisnici osobnoga identifikacijskog broja, koji osobne identifikacijske brojeve koriste za povezivanje podataka u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka, jesu: državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje se dijelom financiraju, izravno ili neizravno, iz sredstava proračuna ili kojima su osnivači, odnosno jedan od osnivača Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe kojima su povjerene javne ovlasti. Prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10.), propisano je da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana ...