Na postavljeni upit gospođe "A" iz San Francisca, o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranoj fizičkoj osobi koja nema hrvatsko državljanstvo niti boravak u Republici Hrvatskoj u svrhu dobivanja pristupa bankovnom računu i raspolaganja novčanim sredstvima u banci "B", u nastavku odgovaramo. Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o osobnome identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.), obveznici osobnoga identifikacijskog broja, kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu: - hrvatski državljani, - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, - te strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Prema odredbi članka 28. stavka 2. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10.), propisano je da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske, te ako je strana osoba postala porezni obveznik prema posebnom propisu. Slijedom navedenog, smatra se da je nastao povod za praćenje ukoliko strana fizička osoba ima otvoren bankovni račun u Republici Hrvatskoj. Stoga se stranoj osobi mora odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. U tu svrhu strana osoba ...