​Na zaprimljeni dopis odvjetničkog društva obveznika iz dostavnog spiska, o dodjeli osobnoga identifikacijskog broja stranom državljaninu, nasljedniku u ostavinskom postupku koji se vodi pred javnim bilježnikom, u  nastavku odgovaramo. Prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: - hrvatski državljani, - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske te - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Prema odredbama članka 28. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10., dalje: Pravilnik) povod za praćenje nastao je ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova, ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Slijedom navedenog smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe u predmetnom slučaju budući da osoba postaje nasljednikom u ostavinskom postupku stoga mu se treba odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj. Odredbama članka 13. Zakona propisano je da ako obvezniku broja nije ...