Na zaprimljeni upit osobe A iz Republike Srbije o tome koja je dokumentacija potrebna radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja stranoj pravnoj osobi, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. točka 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08.) obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj su: hrvatski državljani, pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. stavak 10. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10., dalje: Pravilnik) stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske. Stranim osobama odrediti će se i dodijeliti osobni identifikacijski broj samo ako postoji povod za praćenje na području Republike Hrvatske i to u trenutku kada nastaje povod za praćenje. Nadalje, prema odredbi članka 28. stavak 2. Pravilnika povod za praćenje nastao je kada se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu. Dakle, da bi se ...