Ministarstvo financija, Porezna uprava - Središnji ured, Služba za osobni identifikacijski broj obaviještena je dana 15. veljače 2012. godine od strane Ministarstva uprave, Odjela za nacionalne manjine o dva slučaja dodjele osobnog identifikacijskoga broja predstavnici ruske nacionalne manjine Grada Zagreba i predstavnici njemačke nacionalne manjine Grada Zagreba kao pravnim osobama od strane Državnog zavoda za statistiku. Dana 16. veljače 2012. godine Državni zavod za statistiku dostavio je Poreznoj upravi - Središnjem uredu dopis KLASA: 951-03/11-01/35 od 20. prosinca 2011. godine upućen Ministarstvu uprave, Odjelu za nacionalne manjine temeljem kojeg je izvršena dodjela OIB-a predstavnicima nacionalnih manjina kao pravnim osobama u gore spomenutim slučajevima, na koji se u nastavku očitujemo. Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Narodne novine br. 80/11.) propisuje, odredbom članka 5. stavka 1. da su Vijeća nacionalnih manjina i koordinacije vijeća nacionalnih manjina neprofitne pravne osobe koje sukladno članku 5. stavku 2. istog Zakona pravnu osobnost stječu danom upisa u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u nastavku Registar). Odredbom članka 8. stavka 4. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina propisano je da Registar vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave. U konkretnom ...