Na zaprimljeni upit osobe "A" iz banke "B", Sektora poslovanja sa stanovništvom, o tome što se smatra europskom osobnom iskaznicom, što predstavlja dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu, te kako postupiti ako strana fizička osoba ima osobnu iskaznicu, a nema dokaz o pripadajućem državljanstvu, u nastavku odgovaramo. Prema članku 14. stavak 7. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 1/09. i 117/10.) iznimno od stavka 5. i 6. ovog članka, ako strana fizička osoba izjavljuje da ne posjeduje putovnicu za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja mora priložiti europsku osobnu iskaznicu ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu. Europska osobna iskaznica je identifikacijski dokument kojim se jednoznačno identificira državljanin Europske unije. Identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu može biti osobna iskaznica, odnosno dokument koji se u zemlji državljanstva smatra identifikacijskim dokumentom, a dokaz o pripadajućem državljanstvu je dokument određene države koji dokazuje da je osoba državljanin te države (npr. u Republici Hrvatskoj je to domovnica, a svaka druga država ima neki svoj dokument koji se moguće razlikuje od države do države). Ukoliko strana fizička osoba ima osobnu iskaznicu ...