U Službenom listu broj L886 od 21. lipnja 2018. objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/886 kojom od 22. lipnja 2018. počinje primjena dodatnih carina na uvoz određenih proizvoda podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država, a slijedom prethodno objavljene Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/724 kojom su za to stvoreni preduvjeti. Dodatne carine su predviđene za dvije skupine roba, navedene u prilozima Uredbe 2018/886: Prilog I obuhvaća popis proizvoda na koje će se odmah početi primjenjivati dodatna carina od 10 % ili 25 % Prilog II obuhvaća popis proizvoda na koji će se dodatna carina od 10 %, 25 %, 35% ili 50 % početi primjenjivati naknadno, od 1. lipnja 2021. ili petog dana od datuma kada tijelo za rješavanje sporova WTO-a donese odluku da zaštitne mjere SAD-a nisu u skladu s relevantnim odredbama Sporazuma o WTO-u, ovisno što nastupi prije.
Člankom 4. Uredbe 2018/774 propisano je izuzeće od primjene dodatnih carina: Ako je uvozna dozvola s izuzećem od carine ili umanjenjem carine izdana prije datuma stupanja na snagu Uredbe (naravno, u slučaju kada takva dozvola predstavlja uvjet za puštanje u slobodni promet konkretne robe), Ako uvoznik može dokazati ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.