Dodatak II Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenika objavljen je u Narodnim novinama br. 150/13.   Ispravak Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike objavljen je u Narodnim novinama br. 153/13.   Na kraju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, kod naznake svih potpisnika ovog Dodatka za Vladu Republike Hrvatske i za Sindikate, dodaje se oznaka »v. r.«   Urbroj: 50501-5/2-13-01
Zagreb, 18. prosinca 2013. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.