Podsjećamo trgovačka društva koja su koristila olakšicu za reinvestiranu dobit za 2015. godinu da do 31.10.2016. Poreznoj upravi trebaju dostaviti dokaz o upisu povećanja temeljnog kapitala u visini korištene olakšice za reinvestiranu dobit. Prema čl. 6., st. 6. Zakona o porezu na dobit, trgovačka društva koja su Obrascu PD iskazali smanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit (na red. br. 28.) obvezni su najkasnije u roku od 6 mjeseci od proteka roka za podnošenje prijave poreza na dobit, dostaviti nad­ležnoj ispostavi PU dokaz da je povećanje temeljnog kapitala i obavljeno.
Ako je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit iskazano u iznosu ukupne ostvarene računovodstvene dobiti poreznog razdoblja, a porezna je obveza nastala isključivo temeljem propisanih uvećanja porezne osnovice (porezno nepriznatih troškova i slično), tada je povećanje temeljnog kapitala provedeno u iznosu reinvestirane dobiti umanjene za poreznu obvezu. O tome treba priložiti izjavu. Uz dokaz o upisu temeljnog kapitala (rješenje nadležnog Trgovačkog suda), sukladno čl. 12.a, st. 4. Pravilnika o porezu na dobit Poreznoj upravi treba dostaviti i: odluku o uporabi ostvarene dobiti te pregled stanja kapitala i rezervi nakon što je u sudskom registru proveden ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.