Navodite da ste u Registru trošarinskih obveznika upisani kao proizvođač alkohola i alkoholnih pića izvan sustava odgode iz čl. 69. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/16., 32/13., 81/13., 100/15., 120/15. i 115/16.). Nadalje, navodite da za proizvodnju jakih alkoholnih pića kao bazu koristite destilat koji sami proizvodite te tražite pojašnjenje primjene čl. 77. st. 3. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/17. i 14/17.) o nastanku obveze obračunavanja trošarine. Zaključno, pitate kada ste u obvezi nadležnom carinskom uredu dostaviti dnevni obračun trošarine na alkohol i alkoholna pića (Obrazac DOT-AL) i mjesečno izvješće o stanju zaliha, primljenim, upisanim, proizvedenim, otpremljenim i uvezenim količinama te obračunatoj trošarini na alkohol i alkoholna pića (Obrazac MI-AL). Člankom 22. st. 1. t. 2. Zakona o trošarinama propisano je da kod registriranih proizvođača alkohola i alkoholnih pića iz čl. 69. Zakona o trošarinama nastanak obveze plaćanja trošarine je trenutak proizvodnje gotovih trošarinskih proizvoda. Nadalje, čl. 77. st. 3. Pravilnika o trošarinama uređeno je da proizvođač izvan sustava odgode iz čl. 69. Zakona o trošarinama obračunavaju trošarinu u trenutku proizvodnje gotovih trošarinskih proizvoda. Budući navodite ...