U svezi s vašim zahtjevom da se Gradski zavod za automatsku obradu podataka (u daljnjem tekstu: GZAOP) u skladu s odredbom čl. 6., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) uvrsti u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za djelatnost produkcije dokumenata te servisnih i ASP usluga koje pružaju pravnim subjektima koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku. GZAOP je ustrojen i djeluje u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i ima status tijela lokalne uprave. Prema odredbi čl. 6., st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, tijela državne vlasti, tijela državne i lokalne samouprave i uprave, političke stranke, sindikati i komore, ne smatraju se poduzetnicima u smislu odredbi Zakona, ako obavljaju djelatnost u okviru svog djelokruga i ovlasti. Ako obavljaju gospodarsku ili drugu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica, tada će Porezna uprava, rješenjem utvrditi da su porezni obveznici za tu djelatnost. Prema odredbi čl. 39., st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 58/03.), jesu li se stekli uvjeti za izdavanje rješenja, procjenjuje ...