Od Udruge Turistički vodiči S., primili smo upit koji se odnosi na status i porezni tretman djelatnosti turističkih vodiča koju obavljaju fizičke osobe. U upitu je navedeno da je ta Udruga imala posredničku funkciju između naručitelja, turističkih agencija i turističkih vodiča. Naručiteljima je Udruga ispostavljala račune za izvršene usluge turističkih vodiča te iz naplaćenih iznosa, a na temelju zaključenih ugovora o djelu, turističkim vodičima isplaćivala naknadu, uz istodobni obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja. Međutim, u upitu je navedeno da prema stajalištu Državnog inspektorata Udruga ne može naplaćivati naknadu za usluge turističkog vodiča, već bi to trebali činiti sami vodiči. U praksi se trenutno zbog toga različito postupa pri isplati tih naknada, pri čemu se naknade isplaćuju i bez obračuna i uplate propisanih obveza za javna davanja (prema navodima iz upita i na »crno«) ili pak na žiro račun turističkih vodiča, pa se time ostavlja prostor da turistički vodiči sami obračunaju i uplate ili pak, ne obračunaju i ne uplate propisane obveze za javna davanja. Zbog navedenog, Udruga je upitom naslovljenim na resorna ministarstva inicirala donošenje odgovarajućeg rješenja za tu djelatnost. Nastavno odgovaramo u ...