U svezi s vašim upitom klasa: 303-03/05-51/01, ur.broj: 521-03-04-01-02-05-02 od 8. ožujka 2005. godine,, a koji se odnosi na eventualno oporezivanje dividendi koje će primati iseljenik s hrvatskim državljanstvom od financijskog fonda u Južnoafričkoj Republici i to nakon što se za stalno vrati u Republiku Hrvatsku, nastavno odgovaramo. Dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu bili su u Republici Hrvatskoj oporezivi u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine i to kao dohodak od kapitala prema odredbama članka 26. stavci 1. 2. i članka 38. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03., 30/04.) koji se na utvrđivanje i oporezivanje dohotka fizičkih osoba primjenjivao do kraja 2004. godine. Od 1. siječnja 2005. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) čijim je člankom 9. stavak 1. točka 2. propisano da se dohotkom ne smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, zbog čega ni ne podliježu obvezi obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza. Međutim, odredbama članka 68. stavak 2. toga Zakona propisano je da se dividende i udjeli ...