Mišljenja.hr

Diskontna kamata zaračunana dužniku

Datum objave: 31.05.2001., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410 -19/01 -01/256

Prema odredbama Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), financijske usluge koje obave poduzetnici - porezni obveznici koji nisu banke ili druge financijske institucije navedene u članku 11. stavak 1. točka 2. Zakona i članku 59. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), podliježu oporezivanju PDV-om. U tom smislu i kamata (diskontna) koju porezni obveznik obračuna kupcu dužniku od dana primitka mjenice do dana dospijeća mjenice predstavlja naknadu za obavlj..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak