Upit kojim tražite dodatne informacije vezano uz primjenu instituta direktne isporuke u odnosu na ishođenje odobrenja za takvo postupanje, obračunavanje trošarine, postupanje kroz Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: EMCS sustav) praćenja takvog kretanja u odgodi te mogućnosti primjene direktne isporuke za kretanje trošarinskih proizvoda od trošarinskog skladišta do mjesta direktne isporuke tog ovlaštenog držatelja. Člankom 17. st. 2. Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općem sustavu trošarina i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ, propisana je mogućnost za države članice odredišta da mogu pod uvjetima koje same utvrde, dopustiti kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine do mjesta direktne isporuke na njihovom teritoriju, kada to mjesto utvrđuje ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili registrirani primatelj u toj državi članici odredišta. U tom slučaju taj ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta ili taj registrirani primatelj odgovorni su za dostavljanje potvrde o primitku trošarinskih proizvoda propisane čl. 24. st. 1. iste Direktive. Ova opcionalna odredba harmoniziranog europskog trošarinskog sustava uvedena je u nacionalni trošarinski sustav Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15 ...