Informiranje o postupku konzultacija i istraživanja koje se pod okriljem Europske komisije provodi u vezi sa usklađivanjem i unaprjeđenjem predmetne Direktive u odnosu na potrebe moderne Europske unije. Europska komisija angažirala je konzultantsku tvrtku "R" za provođenje postupka konzultacija i istraživanja o modalitetima primjene Direktive Vijeća 92/83/EEZ u pojedinim državama članicama Europske unije i eventualnim prijedlozima poboljšanja kako bi se sačinila analiza stanja i nakon usuglašavanja sa državama članicama ponudio pri­jedlog revizije Direktive odnosno donošenja nove. U tom smislu održan je prvi seminar u svibnju 2015. u Latviji (Jurmali) sa tematikom: zakonska, tehnička i operativna pitanja vezana za naplatu trošarina, razvrstavanje alkohola i alkoholnih pića, te izuzeća od plaćanja trošari­na na alkohol i alkoholna pića, na kojem nisu doneseni jedinstveni zaključci vezani uz navedene teme jer se razmišljanja pojedinih predstavnika dijametralno razlikuju. Tvrtka "R" otvorila je dva kanala za javne konzulta­cije, jedan za poduzetnike (proizvođače alkohola i alko­holnih pića, uvoznike, distributere, trgovce i udruženja) a drugi za tijela državne uprave država članica koja su nadležna za oporezivanje trošarinama. Za oba kanala kreirani su anketni upitnici. Carinska uprava odgovori­la je na kompleksni anketni upitnik ...