Na upit porezne uprave - Područnog ureda P. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe te davanja suglasnosti na prijedlog odgovora Poreznoj upravi - ispostavi U., u nastavku odgovaramo: 1. Priznaje li se osobni odbitak po plaćenom iznosu kamata u 2003. po osnovi namjenskog stambenog kredita za kupnju prvog stana u 2003., u slučaju kad je porezni obveznik (radi rastave braka) taj stan prodao u rujnu iste godine? Sukladno čl. 29., st. 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02.,163/03. i 30/04. - dalje: Zakon) ako porezni obveznik kupnju, gradnju stambenog prostora odnosno investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvarno nastalih izdataka prema čl. 29., st. 10. Zakona. Odredbom čl. 50., st. 25. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03.,188/03. i 198/03. - dalje: Pravilnik) propisano je da je za kupnju ili izgradnju i investicijsko održavanje stambenog prostora, koje porezni obveznik rješava ili je riješio sredstvima namjenskog stambenog ...