U nastavku dajemo mišljenje u vezi s korištenjem dijela osobnog odbitka za zdravstvene usluge i stambene potrebe, a prema pitanjima postavljenima na seminarima održanima 12.,18. i 19. siječnja 2006.: 1. Obveznik je kupio prvu nekretninu sredstvima namjenskog stambenog kredita 2003. i u prijavi poreza na dohodak priložio je izjavu da će se u kupljenu nekretninu trajno useliti. U slučaju da je nekretnina u »roh-bau« izvedbi, u kojem roku je obveznik obvezan prijaviti prebivalište, tj. trajno se useliti u nekretninu? Poreznom obvezniku može se priznati dio osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora uz uvjet da svojoj godišnjoj poreznoj prijavu priloži propisane vjerodostojne isprave, te uz druge uvjete i na način propisan Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., dalje: Zakon) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br., 95/05., dalje: Pravilnik). Vjerodostojnom ispravom, prema čl. 58. st. 10. toč. 1. podt. 1.3. Pravilnika, smatra se i pisana izjava poreznog obveznika da će se u kupljeni stambeni prostor trajno useliti, ako je stambeni prostor u izgradnji, odnosno preslik osobne iskaznice u svrhe prebivališta, odnosno adrese stanovanja u kupljenom stambenom prostoru za koji se traži priznavanje dijela ...