Na upit g. Ž. T. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka po osnovi plaćanja najamnine i troškova smještaja osobe u dom umirovljenika, u nastavku odgovaramo. Iz postavljenog upita može se zaključiti da porezni obveznik živi u stanu kojeg nije vlasnik, a njegova supruga je davateljica doživotnog uzdržavanja vlasniku stana i nasljednica stana uz obvezu plaćanja svih troškova vlasniku stana u domu umirovljenika, troškova njegovog smještaja, liječenja i dr. 1. Na upit poreznog obveznika da li se plaćanje jedne vrste stanarine - podstanarine, za koju porezni obveznik posjeduje uplatnice i to u obliku plaćanja troškova smještaja vlasnika stana - najmodavca u dom umirovljenika i liječenja, za što za uzvrat porezni obveznik može koristiti stan, odgovaramo. Osobni odbitak tuzemnog poreznog obveznika iz čl. 29., st. 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon) može se uvećati i za iznos u visini 50% plaćene slobodno ugovorene najamnine za potrebe trajnog stanovanja poreznog obveznika u stambenom prostoru najmodavca, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje. Pravo na taj osobni odbitak porezni obveznik može koristiti pod uvjetom da nema ...