S obzirom na upite poreznih obveznika u svezi s korištenjem prava na dio osobnog odbitka za uzdržavanje djece i članova uže obitelji, a u svrhu jedinstvenog postupanja u radu, dajemo sljedeće mišljenje: Primjer: Porezni obveznik koristi dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta. U određenom razdoblju se dijete, koje porezni obveznik uzdržava, zaposli odnosno sklopi ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Nakon određenog vremenskog razdoblja dijete prekida rad ili mu je istekao ugovor o radu te nastavlja redovno školovanje (studij). U nastavku dajemo mišljenje za korištenje dijela osobnog odbitka poreznog obveznika po navedenoj osnovi. Tuzemni porezni obveznik, u skladu sa čl. 29., st. 2., t. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04. - dalje: Zakon), ima pravo na propisani dio osobnog odbitka za uzdržavanu djecu. Prema čl. 29., st. 6. Zakona, porezni obveznik navedeni dio osobnog odbitka može koristiti u razdoblju za koje postoji porezna obveza i u kojem se osoba/dijete uzdržava. Razdoblje se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece. U trenutku kada dijete poreznog obveznika završi redovno školovanje, u skladu s odredbama čl. 50., st. 7. Pravilnika o ...