U svezi priznavanja uvećanog osobnog odbitka za stambene potrebe u slučajevima kada porezni obveznik kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) ili održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, a zatim, radi povoljnijih kamata, sklapa drugi ugovor o namjenskom stambenom kreditu sa namjenom otplate (refinanciranja) stambenog kredita po ranije sklopljenom ugovoru, u nastavku dajemo mišljenje:

Odredbama članka 36. stavka 16. i 18. točka 2. te stavka 19. i 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.), članka 58. stavka 5. točka 2. te stavka 6., 7., 8., 10. i 11. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske, za potrebe svoga stalnog stanovanja, na način da kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita te se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Dio osobnog odbitka za tu namjenu ne može se priznati po osnovi sredstava kredita koji je odobren odnosno sredstva kredita ne mogu se priznati u svrhe korištenja dijela osobnog odbitka.

Uvećanje ...