Od porezne obveznice gđe. M. B., primili smo sljedeći upit u svezi dijela osobnog odbitka za stambene potrebe: zašto porezna obveznica, koja je održavanje odnosno adaptaciju kuće financirala sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je odobren u 2005. godini, ne može koristiti uvećani osobni odbitak za stambene potrebe ako nema račune za izvršene radove. Člankom 36. stavkom 18. do 26. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. i 96/06.) propisani su uvjeti i način korištenja uvećanog dijela osobnog odbitka za stambene potrebe za održavanje postojećeg stambenog prostora. Prema članku 59. stavak 6. i 7. točka 4. Pravilnika o porezu na dohodak, ako porezni obveznik održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, obvezan je izvornim računima registriranih izvođača radova i usluga koji glase na njegovo ime i prezime dokazati iskorištenje sredstava namjenskog stambenog kredita, osim ako se održavanje financira sredstvima namjenskog stambenog kredita koji je poreznom obvezniku odobren prije 1. siječnja 2005. godine. U godini u kojoj na navedeni način dokaže u cijelosti namjenski iskorištena sredstva stambenog kredita, porezni obveznik rezident može koristiti dio osobnog odbitka ...