Od poreznog obveznika B. d.o.o. primili smo upit koji se odnosi na mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, a po osnovi:

– ugradnje razdjelnika utroška topline na radijator

– ugradnje sustava daljinskog očitanja na stubišta u stambenim objektima

U skladu s člankom 36. stavak 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09. i 9/09. – ispravak), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi.

Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova, koje, prema članku 36. stavku 25. Zakona o porezu na dohodak, glase na ime i prezime poreznog obveznika koji koristi dio osobnog odbitka za tu namjenu, ako se održavanje financira vlastitim sredstvima poreznog obveznika. Između ostalih, vjerodostojne isprave su izvorni računi registriranih izvođača o ...