Od gospođe "A.A.", primili smo upit o mogućnosti priznavanja računa za kupovinu i ugradnju klizne stjenke, koji glasi na njezino ime i prezime, kao dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora, koji je u vlasništvu njezina bračnog druga. U skladu s člankom 36. stavcima 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. i 96/06.), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. U skladu s člankom 59. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika rezidenta osobito se smatraju izdaci za:    1. održavanje instalacija za grijanje (peći, bojlera, radijatora i drugo), hlađenje (klima-uređaji i drugo), vodovodnih i električnih instalacija i drugo,    2. održavanje krovišta, podova, fasada, zidova i drugo, pod uvjetom da se ne radi o gradnji prema članku 58. ovoga Pravilnika,    ...