Od poreznog obveznika gosp. D. A., primili smo upit u svezi dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora odnosno ima li porezni obveznik kao vlasnik stana pravo na korištenje porezne olakšice: 1. temeljem ispostavljenog računa za uređaj za pročišćavanje vode iz kojeg je vidljivo da je uređaj i ugrađen, 2. temeljem računa za izmjenu filtara i membrana na uređaju za pročišćavanje vode, koji se troše protekom vremena korištenja, 3. temeljem računa za popravak uređaja za pročišćavanje vode. U skladu s člankom 36. stavcima 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br., 177/04.) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br., 95/05. i 96/06.), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. U skladu s člankom 59. stavak 3. Pravilnika o porezu na dohodak, izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika rezidenta osobito se smatraju izdaci za: 1. održavanje instalacija za grijanje (peći ...