Od gospodina J. R. primili smo upit o priznavanju dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita u visini plaćenih kamata po tom kreditu u slučaju kada porezni obveznik ne može predati Ispostavi Porezne uprave izvorne račune o izvedenim radovima odnosno uslugama, budući da ih je morao predati "R. stambenoj štedionici" d.d. za pokriće kredita. U skladu s člankom 36. stavcima 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br.  95/05.), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. Uvećanje osobnog odbitka rezident može koristiti po osnovi održavanja postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita kada se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Izdaci za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaju se poreznom obvezniku rezidentu kao dio osobnog odbitka pod uvjetom da o nastanku tih izdataka posjeduje i ...