Od gospodina M. C. primili smo upit o mogućnosti priznavanja računa za priključenje na plinsku distribucijsku mrežu te računa za priključenje vode, struje i slično, kao dijela osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora. U skladu s člankom 36. stavcima 21. i 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) te člankom 59. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.), poreznom obvezniku rezidentu priznaje se dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora na području Republike Hrvatske u njegovom vlasništvu ili vlasništvu njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja, a pod uvjetom da u tom stambenom prostoru ima prebivalište i trajno boravi. Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora priznaje se poreznom obvezniku rezidentu najviše do iznosa od 12.000,00 kuna godišnje (uključujući i uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za kupnju ili gradnju stambenog prostora, po osnovi plaćene najamnine, te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja) i to po osnovi održavanja postojećeg stambenog prostora vlastitim sredstvima i/ili sredstvima namjenskog stambenog kredita. Izdacima za održavanje postojećeg stambenog prostora poreznog obveznika rezidenta osobito se smatraju izdaci za: 1. održavanje instalacija za grijanje (peći ...