Od porezne obveznice gđe V. F. primili smo upit o korištenju uvećanog osobnog odbitka na ime kupnje stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita. Porezna obveznica navodi da su ona i bivši suprug bili suvlasnici stana u R. od 1997. do 2003., te da je nakon razvoda braka 2003. kupila stan sredstvima namjenskog stambenog kredita u kojem živi sa svojim malodobnim sinom. Putem godišnje porezne prijave poreza na dohodak za 2003. namjeravala je iskoristiti uvećani osobni odbitak na ime kupnje stambenog prostora sredstvima namjenskog stambenog kredita, što nije priznato, budući da se ne radi o kupnji prve nekretnine. Člankom 29. st. 10., 11. i 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima uvećava osobni odbitak u poreznom razdoblju do 12.000,00 kn za kupnju stambenog prostora (stana ili kuće) za potrebe svojega trajnog stanovanja. Ako porezni obveznik kupnju stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, osobnim odbitkom smatra se otplata kamata po tom kreditu. Člankom 50. st. 19. toč. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03. i 169/04.) propisano je da se tuzemnim ...