Na upit g. D. S. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka po osnovi kupnje stambenog prostora za potrebe trajnog stanovanja, u nastavku odgovaramo: U upitu porezni obveznik navodi da je u tijeku 1999. realizirao namjenski kredit za kupnju stana u svrhu rješavanja pitanja svog trajnog stanovanja (prvu nekretninu) te u istom stanu boravi, a u tijeku 2002. realizirao je namjenski stambeni kredit za kupnju apartmana na moru. U skladu s odredbama čl. 29., st. 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04. - dalje: Zakon) tuzemnim poreznim obveznicima se osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. Zakona uvećava i za ulaganja na ime kupnje ili gradnje stambenog prostora (stana ili kuće) za potrebe svojeg trajnog stanovanja. Ako porezni obveznik kupnju, gradnju stambenog prostora odnosno investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, najviše do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvarno nastalih izdataka prema čl. 29., st. 10. Zakona (čl. 29., st. 12. Zakona). Prema odredbama čl. 50., st. 25. Pravilnika o porezu ...