Primili smo upit porezne obveznice I. I. vezano uz korištenje dijela osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora odnosno postavljen je upit može li ista ostvariti pravo na uvećanje osobnog odbitka po navedenoj osnovi obzirom da nije niti vlasnica niti suvlasnica nekretnine čiji je vlasnik njen suprug ili je potrebno radi ostvarivanja prava na korištenje uvećanja osobnog odbitka za kupnju prvog stambenog prostora da se ista u knjiži kao suvlasnica nekretnine.

U nastavku odgovaramo.

Prema članku 36. stavku 16. i 26. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.) i članku 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07.,146/08., 2/09., 9/09. – ispr. i 146/09.) rezidenti osobni odbitak mogu, uz propisane uvjete, uvećati za kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske za potrebe njihovog trajnog stanovanja najviše do 12.000,00 kuna godišnje. Članak 58. stavak 10. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak propisuje da porezni obveznik dio osobnog odbitka za kupnju, može koristiti na temelju sljedećih vjerodostojnih isprava:

1.1. preslika predugovora odnosno ugovora o kupnji zaključenog s prodavateljem pravnom ili fizičkom osobom, ovjerenog od javnog bilježnika ...