Od poreznog obveznika gosp. M. S., primili smo upit o načinu korištenja dijela osobnog odbitka za kupnju stambenog prostora koji se jednim dijelom financira vlastitim sredstvima, a drugim dijelom se financira sredstvima namjenskog stambenog kredita. U nastavku odgovaramo: Odredbama članka 36. stavak 16. do 20., 25., 26. i 28. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br., 177/04., u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 58. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br., 95/05. i 96/06., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti i način korištenja uvećanog dijela osobnog odbitka za stambene potrebe za kupnju ili gradnju stambenog prostora. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora (stambene kuće ili stana) na području Republike Hrvatske, za potrebe svoga stalnog stanovanja, na način da: – kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira iz vlastitih sredstava te se uvećanje osobnog odbitka priznaje na temelju vjerodostojnih isprava, u visini stvarno nastalog izdatka, i/ili – kupnju ili gradnju prvoga stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita te se uvećanje osobnog odbitka priznaje u visini plaćenih kamata po tom kreditu. Dio osobnog odbitka za tu namjenu ne može se ...