U svrhu jedinstvene primjene propisa i postupanja pri utvrđivanju poreza na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. godinu, dajemo sljedeću uputu: Odredbama čl. 29., st. 9. do 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 50., st. 15. do 26. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/ 03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisana su uvećanja osobnog odbitka poreznih obveznika po osnovi izdataka za zdravstvene usluge i nabavu ortopedskih pomagala i stambene potrebe. Osobni odbitak za izdatke zdravstvenih usluga i nabavu ortopedskih pomagala i stambenih potreba priznaje se nakon osobnog odbitka iz čl. 29., st. 1. i 2. Zakona, a u konačnom obračunu poreza na dohodak, na temelju podnesene godišnje porezne prijave (čl. 29., st. 15. Zakona). 1. DIO OSOBNOG ODBITKA ZA TROŠKOVE ZDRAVSTVENIH USLUGA I NABAVU ORTOPEDSKIH POMAGALA (čl. 29., st. 9. Zakona i čl. 50., st. 15. do 18. Pravilnika) 1.1. Porezni obveznik Tuzemnim poreznim obveznicima se osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. Zakona (osobni odbitak kao zbroj osnovnog osobnog odbitka poreznog obveznika uvećan za dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja članova ...