Na upit gđe J. Š. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja postojećeg stambenog prostora, u nastavku odgovaramo: U dostavljenom upitu porezna obveznica navodi da je u tijeku 2003. kupila kombinirani bojler te da bi njegovo instaliranje najvjerojatnije izveo isti isporučitelj bojlera i to u tijeku 2004. Za kupljeni kombinirani bojler porezna obveznica posjeduje izvorni račun. U skladu s odredbama čl. 29., st. 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02.,163/03. i 30/04. - dalje: Zakon) tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. Zakona uvećava se i za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja. Porezni obveznik je za korištenje toga osobnog odbitka obvezan predočiti vjerodostojne isprave. Sukladno odredbama čl. 50., st. 24. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03. - dalje: Pravilnik) dio osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja porezni obveznik može koristiti uz dokaze o vlasništvu stambenog prostora odnosno stambene kuće, uz dokaze o prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu na adresi gdje se stambena jedinica nalazi te uz izjavu da u toj stambenoj jedinici stalno ...