Na upit g. B. B. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka po osnovi investicijskog održavanja zajedničkih prostorija stambene zgrade i postojećeg stambenog prostora (obiteljske kuće) i koji radovi i usluge se mogu smatrati investicijskim održavanjem, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 29., st. 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. Zakona uvećava i za ulaganja na ime kupnje ili gradnje stambenog prostora (stana ili kuće) za potrebe svojeg trajnog stanovanja. Osobni odbitak se uvećava i za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja. Porezni obveznik je za korištenje toga osobnog odbitka obvezan predočiti vjerodostojne isprave. Osobni odbitak iz čl. 29., st. 10. Zakona iznosi u poreznom razdoblju do 12.000,00 kuna (čl. 29., st. 11. Zakona). Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora odnosno investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može ...