Na upit gđe J. D. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka za gradnju stambenog prostora, u nastavku odgovaramo: U dostavljenom upitu porezna obveznica navodi da je kredit za gradnju stambene zgrade odobren njezinom suprugu odnosno ugovor o kreditu glasi na supruga, a porezna obveznica je u navedenom ugovoru navedena kao založni dužnik. Nadalje, sva građevinska dokumentacija za izgradnju stambenog prostora glasi i na poreznu obveznicu i na njezinog supruga. U skladu s odredbama čl. 29., st. 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.,150/02.,163/03. i 30/04. - dalje: Zakon) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. Zakona uvećava i za ulaganja na ime kupnje ili gradnje stambenog prostora (stana ili kuće) za potrebe svojeg trajnog stanovanja. Ako porezni obveznik kupnju i gradnju stambenog prostora odnosno investicijsko održavanje postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, otplata kamata po tom kreditu, do 12.000,00 kuna godišnje, smatra se osobnim odbitkom. U tom slučaju ne može koristiti osobni odbitak za te namjene na temelju stvarno nastalih izdataka prema čl. 29., st. 10. Zakona (čl. 29., st. 12. Zakona). Odredbama čl. 50., st. 25. Pravilnika ...