Na upit g. B. H. u svezi korištenja dijela osobnog odbitka po osnovi kupnje stana i investicijskog održavanja postojećeg stambenog prostora, u nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 29., st. 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03. - u daljnjem tekstu: Zakon), propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima osobni odbitak iz čl. 29., st. 4. Zakona uvećava i za ulaganja na ime kupnje ili gradnje stambenog prostora (stana ili kuće) za potrebe svojeg trajnog stanovanja. Osobni odbitak se uvećava i za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegovog bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja. Porezni obveznik je za korištenje toga osobnog odbitka obvezan predočiti vjerodostojne isprave. Osobni odbitak iz čl. 29., st. 10. Zakona iznosi u poreznom razdoblju do 12.000,00 kuna (čl. 29., st. 11. Zakona). Člankom 50., st. 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da porezni obveznik dio osobnog odbitka za stambene potrebe (kupnju,izgradnju,investicijsko održavanje stambenog prostora) može koristiti na način da se kupnja ili izgradnja ili investicijsko održavanje stambenog prostora financira: 1. iz vlastitih sredstava, pa ...