Na upit g. D. T. u svezi s korištenjem dijela osobnog odbitka po osnovi invalidnosti, u nastavku odgovaramo. U dostavljenom upitu porezni obveznik navodi da je u podnesenoj godišnjoj poreznoj prijavi za 2003. iskazao faktor osobnog odbitka 0,25 za vlastitu invalidnost i to temeljem invaliditeta utvrđenog od strane osiguravatelja koji je po osnovi istog izvršio i isplatu štete zbog pretrpljene nezgode, a što proizlazi iz priložene obavijesti o isplati štete osiguravatelja. Nadalje, porezni obveznik traži tumačenje priznavanja dijela osobnog odbitka po osnovi invalidnosti kako slijedi: - može li se invaliditet kao posljedica nezgode, koji je utvrdila i priznala liječnička komisija osiguravatelja kod koje je za slučaj nezgode osoba imala osiguranje, priznati kao uvećanje osobnog odbitka po toj osnovi, - koje isprave osiguravatelja su mjerodavne za priznavanje statusa invalidne osobe i gdje se takav status evidentira u svrhu priznavanja dijela osobnog odbitka za invalidnost (porezna kartica ili kod HZMO-a), - da li porezni obveznik može tražiti priznavanje dijela osobnog odbitka za invalidnost naknadno, nakon što je godišnja porezna prijava podnesena? U skladu s odredbama čl. 29., st. 2., t. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00 ...