Zaprimili smo upit g-đe B. D. u kojem je navedeno da su podnositeljica upita i bivši suprug prodali stan na kojem su suvlasnici bili podnositeljica upita (50%), bivši suprug (30%) i njihove dvije kćeri (svaka u dijelu od 10%). Podnositeljica upita je u petom mjesecu kupila sa svojom malodobnom kćeri stan od 27,33 m2 te su u sedmom mjesecu predani dokumenti u Poreznu upravu. Zatraženo je pojašnjenje za obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina za malodobnu kćer. Prema odredbama članka 4. stavka 1. i 2. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11. – u daljnjem tekstu: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecatelj nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnina smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dospjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba. Odredbom članka 6. stavka 1. Zakona propisano je da je obveznik poreza na promet nekretnina stjecatelj nekretnine. Odredbama članka 11. Zakona ...