Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi postupanja sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.) i definiranju poreznog tretmana sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH). Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje kada za primatelja leasinga nastaje i u kojem iznosu obveza plaćanja posebnog poreza prema leasing društvu, budući da primatelj leasinga u slučaju isteka i raskida ugovora o leasingu nema mogućnost daljnjeg prevaljivanja porezne obveze na novog korisnika prije nego stekne formalno pravno vlasništvo nad predmetom leasinga, koje tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora ima leasing društvo. Posebni porez na motorna vozila pripada skupini neizravnih poreza, trošarina, što znači da ih obveznik obračuna i uplate u ime i za račun korisnika obračunava i uplaćuje u državni proračun i ne snosi ih kao krajnji korisnik, već ih na određeni način prevaljuje i naplaćuje od krajnjeg korisnika. U dopisu se nadalje navodi da sukladno presudi Europskog suda pravde od 1. lipnja 2006., predmet broj C-98/05 primatelj leasinga koji ne stječe formalno pravno vlasništvo nad motornim vozilom, već ...