Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb iz Zagreba, Dalmatinska l, postavilo je upit može li Društvo primiti novčana sredstva od donatora za nabavu ortopedskog ili rehabilitacijskog pomagala za svoga člana, te ista isplatiti članu Društva, uz pismenu odluku donatora za koga su sredstva namijenjena. Prema odredbama članka 2. stavak 6. i 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04. i 90/05.), udruge nisu obveznici poreza na dobit, osim ako obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu. U skladu s člankom 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit, udruge mogu primati darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe, ako navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima. Darovanja u visini do 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini smatraju se porezno priznatim rashodima odnosno izdacima darovatelja (poreznog obveznika poreza na dobit). Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. Prema članku 7. stavak 8. Zakona o porezu na dobit, u ...