Navodite kako je tvrtka "L" d.o.o. dana 8. 5. 2015. upisana u Registar trošarinskih obveznika za status – Ostali trošarinski obveznici za poslovanje s energentima, a obzirom da predmetna tvrtka do danas nije ishodila posebno odobrenje sukladno čl. 45. st. 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 100/15.) kojeg je bila u obvezi ishoditi s danom 26. studenoga 2015., stranka nije postupila u zakonskom roku po propisanom, te je li potrebno po službenoj dužnosti ukinuti odobrenje za rad, a po izvršnosti odluke o brisanju, brisati ga iz trošarinskog registra, obzirom da odobrenje nije niti doneseno. Carinski ured je u nedoumici i kako ukinuti ovlaštenje za rad, da li rješenjem ili službenom bilješkom s danom 27. studenoga 2015. te potom stranku sukladno čl. 58. st. 5. Pravilnika brisati iz registra trošarinskih obveznika, kao i da li žalba u takvom slučaju odgađa izvršenje obzirom na čl. 107. Zakona, i da li je to potrebno objasniti u obrazloženju sukladno čl. 98. st. 5. Zakona o općem upravnom postupku. Za gospodarske subjekte koji posluju s vrstom energenata iz tarifnih oznaka KN 2710 ...