U vezi s upitom poreznog obveznika HT o zakonitosti čuvanja primljenih računa i ostale knjigovodstvene dokumentacije bitne za utvrđivanje i plaćanje poreza samo u skeniranom obliku na nositelju podataka elektroničkog zapisa bez čuvanja originalnih isprava, uz uvjet da su skenirani dokumenti raspoloživi unutar roka te da se u svakom trenutku mogu učiniti čitljivima, u nastavku odgovaramo:

Odredbama čl. 55. st. 2. i 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. i 150/02.) propisano je da se bilježenje podataka u poslovne knjige mora temeljiti na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama. Smatra se da je isprava za knjiženje uredna kad se iz nje nedvojbeno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene u povodu koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava ona koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.

Odredbom čl. 7. Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 146/05.) propisano je da se knjigovodstvene isprave čuvaju kao izvorne isprave na nositelju podataka elektroničkog zapisa, nositelju mikrografske obrade ili na drugi prikladan način.

Odredbom čl. 33. Zakona o porezu na dobit (Narodne ...