Od više obveznika doprinosa zaprimili smo upit u svezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) za osobe članove uprave trgovačkog društva. Na navedene upite odgovaramo u nastavku. Prema čl. 3., t. 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja pod članom uprave trgovačkog društva smatra se osoba koja dužnost člana tog društva obavlja izvan radnog odnosa i s te je osnove obvezno osiguran. Dakle, ako je član uprave trgovačkog društva u radnom odnosu u istom trgovačkom društvu, nije obvezno osiguran kao član uprave pa nije ni obveznik doprinosa. Isto tako ako je član uprave u radnom odnosu kod bilo koje pravne ili fizičke osobe, odnosno ako je obvezno osiguran po bilo kojoj drugoj osnovi (obrtnik, slobodno zanimanje, poljoprivrednik i sl.) nije obvezno osiguran kao član uprave. Članovi uprave koji nisu obvezno osigurani po bilo kojoj drugoj osnovi, obvezno su osigurani kao članovi uprave te su i obveznici plaćanja doprinosa, a to se odnosi na: - umirovljenike (osim na umirovljenike - korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ako su zaposleni), - nezaposlene, - studente i učenike, - osobe koji ostvaruju samo primitke od ...