Poduzeće »P. I. Auto« d.o.o., dostavilo je upit o načinu obračuna članarine turističkim zajednicama u slučaju kad obveznik članarine obavlja djelatnost i u poslovnim jedinicama u različitim mjestima. Ujedno navode da im je rješenjem Porezne uprave odobreno porezno razdoblje za utvrđivanje poreza na dobit od 1. travnja do 31. ožujka, odnosno različito od kalendarske godine. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Članak 10. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 35/95. i 52/95.) propisuje da je članarinu turističkoj zajednici dužna plaćati pravna i fizička osoba koja u turističkom mjestu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, filijalu i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod obavljanjem ugostiteljskih, turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Članak 10. stavak 3. istog Zakona navodi da visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba kao obvezatni član turističke zajednice općine ili grada, Turističke zajednice grada Zagreba ili turističke zajednice mjesta, ovisi o razredu turističkog mjesta gdje je sjedište ili poslovna jedinica osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o stopi na ukupni prihod utvrđenoj Zakonom. Člankom 17. istog Zakona propisano je ...