Primili smo upit Turističke zajednice Baranje vezano uz utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama. U upitu navode slučaj tvrtke B. d.d. iz koncerna Agrokor, koja u osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama ne uključuje prihode od djelatnosti NKD klasifikacije 46.2 i 46.3, ostvarene trgovinom unutar koncerna.

U svezi navedenog, turistička zajednica postavlja pitanje da li prihodi koje pojedino društvo koncerna ostvari obavljanjem navedenih trgovinskih djelatnosti unutar koncerna, podliježu plaćanju članarine turističkim zajednicama.

Člankom 3. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (Narodne novine br. 152/08. i 88/10.) propisano je da pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.

Člankom 5. istog Zakona obveznici plaćanja članarine koji obavljaju djelatnosti trgovine razvrstani su u četiri posebne skupine, te se u trećoj skupini navodi da je članarinu turističkim zajednicama dužna plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja djelatnost NKD klasifikacije 46.2 i 46.3.

Člankom 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br ...