Zaprimili smo vaš upit u kojem tražite tumačenje članka 25. stavka 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16., dalje u tekstu: OPZ) kojim je propisano da je ugovor o ustupu obvezujući za porezno tijelo, osim ako se nad ustupateljem prava provodi ovrha. Dalje u upitu navodite kako je navedeni stavak zbunjujući iz razloga što nigdje ne stoji da je provedba ustupa od strane poreznog tijela u tom slučaju zabranjena te ostavlja otvoreno pitanje o čemu onda ovisi da li će se u ovakvom slučaju ustup provesti ili ne. U nastavku odgovaramo na postavljeno pitanje. Prema članku 20. stavak 1. OPZ-a porezno-dužnički odnos je dio poreznopravnog odnosa u kojem sudionici porezno-dužničkog odnosa ostvaruju svoja prava i obveze, a njegov objekt uvijek je  određeni imovinsko-pravni zahtjev, odnosno novčana činidba. OPZ propisuje da su sudionici porezno-dužničkog odnosa: porezno tijelo, porezni obveznik i porezni jamac (članak 20. stavak 2. OPZ-a). Naime, sudionici porezno-dužničkog odnosa su porezni vjerovnik i porezni obveznik koji imaju jedan prema drugom određene obveze i prava u poreznom postupku. Primjerice, u slučaju plaćanja poreza, porezni obveznik je osoba koja je dužna platiti porez, dok je porezni vjerovnik ono tijelo kojem pripada taj porez (porezno tijelo-državni proračun) ...