U svezi Vašeg upita u kojem tražite određivanje poreznog statusa instant cikorije, topive cikorije ili ekstrakta cikorije, u nastavku odgovaramo.

Člankom 3. stavkom 2. Zakona o posebnom porezu na kavu (Narodne novine br. 87/05.), definirano je da se kavom smatra sirova kava (uključujući i onu bez kofeina), pržena kava (uključujući i onu bez kofeina) u zrnu ili mljevena, kavine ljuske i opne, te ostali proizvodi od kave kojima se smatraju:

- ekstrakti, esencije i koncentrati kave (uključujući i one bez kofeina) u tekućem stanju, prahu ili pasti, - proizvodi dobiveni miješanjem kave, ekstrakta, esencija ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima, - proizvodi dobiveni miješanjem mljevene pržene kave (uključujući i onu bez kofeina) s mljevenom prženom kavovinom, - proizvodi dobiveni miješanjem ekstrakta, esencija ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) s ekstraktom kavovine, - proizvodi dobiveni miješanjem ekstrakta, esencija ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) s ekstraktom kavovine, sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima, - gotovi napitci što sadrže kavu, ekstrakt, esenciju ili ...