Centar za rehabilitaciju S. (u daljnjem tekstu: Centar), postavio je upit vezano uz obvezu plaćanja poreza na dobit i način vođenja poslovnih knjiga. Naime, Centar je osnovan kao ustanova čiji su osnivači, u omjerima 1/3 sredstava, Republika Hrvatska odnosno Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Grad Zagreb, te Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet. Prema Statutu Centra, čiji je nacrt priložen uz upit, djelatnost Centra je pružanje usluga smještaja, boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti i organiziranog provođenja slobodnog vremena, slijepim osobama i osobama s tjelesnim oštećenjem; osposobljavanje slijepih osoba za kretanje uz pomoć psa vodiča i korištenje tehnike bijelog štapa; edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom; uzgoj i produkcija pasa vodiča, rehabilitacijskih i terapijskih pasa, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja socijalizacije i školovanja ovih kategorija radnih pasa. Osim navedenog, sukladno navedenom Statutu, Centar može obavljati i druge djelatnosti koje služe za obavljanje navedenih djelatnosti, te djelatnost propisanu odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (Narodne novine br. 131/98.). Prema navedenom Statutu, Centar je pravna osoba koja ima status ustanove socijalne skrbi, upisan ...