U podnesku kojega ste dostavili u ime trgovačkog društva C. L. d.o.o., uvoznika i distributera nakita španjolskog društva – osnivača I. C. L. postavljate pitanja:

1. Oporezivanja imitacije nakita posebnim porezom na luksuzne proizvode s obzirom na njihov sastav i način izrade. Navodite da nisu izrađeni od plemenitih metala, niti su prevučeni, odnosno platirani plemenitim metalima. Nadalje navodite da se nakit proizvodi od slitina običnih kovina na koje je posebnim elektro-kemijskim postupkom elektrolize nanijeta slitina bakra, bronce i zlata, s time da je udio mase zlata u navedenoj slitini vrlo nizak, odnosno da je ispod minimuma od 2 % i

2. Razvrstavanja istih u Carinskoj tarifi

na koja dajemo mišljenje u nastavku.

1. Poseban porez na luksuzne proizvode

U članku 2. Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Narodne novine br. 105/99. i 114/01.) propisano je što se smatra predmetom oporezivanja. U stavku 1., pod I. navedenog članka Zakona, kao predmet oporezivanja naveden je nakit i srodni proizvodi, a u točki 4. navedeno je da su predmet oporezivanja nakit i dijelovi nakita od plemenitih metala (uključujući prevučene ili platinirane plemenitim metalima).

Prema članku 3. stavak 1. Pravilnika o posebnom porezu na luksuzne ...