Navodite da Vaša firma, registrirana za prodaju novih i rabljenih motornih vozila, ima sjedište u Zagrebu, a poslovna jedinica u Puli bi željela samostalno obavljati unos rabljenih automobila, kao i pregled i procjenu tržišne cijene rabljenih motornih vozila sukladno čl. 8. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 52/13., 90/13., 140/13., 116/14., 152/14. i 31/15.) i ostale formalnosti vezane uz oporezivanje rabljenih motornih vozila te nas tražite odgovor je li za navedene postupke nadležan carinski ured Zagreb I ili Carinski ured Pula. Smatramo kako se pregled i prethodna procjena tržišne cijene rabljenih motornih vozila sukladno čl. 8. Pravilnika i ostale formalnosti vezane uz oporezivanje rabljenih motornih vozila unesenih u Republiku Hrvatsku izravno od strane Vaše poslovne jedinice u Puli možete obavljati i u Carinskom uredu Pula ako je pri prijavi za upis u registar proizvođača i trgovaca motornih vozila priložena izjava o lokacijama s podacima i poslovne jedinice u Puli, kako je to i uređeno čl. 20. st. 2. t. 3. Pravilnika.

...